Bostadshuset musikanten Vännäsby

Som konstnärlig gestaltning till kvarteret Musikanten har jag valt att skapa ett trädgårdsrum för närvaro och möten, rekreation, återhämtning, glädje och njutning. Formmässigt ansluter trädgårdsrummet till den cirkelformade infarten. En bred gräsremsa skiljer uteplatsen från entréytan. Det ger utrymme för både snöröjning och gräsklippning men ger också en vacker inramning till trädgården.

Det har också varit viktigt att på en så relativt liten plats ändå skapa omväxling över tid. Träden, buskarna och blommorna är valda med tanke på att de ska vara vackra under hela säsongen, ha ett varierat uttryck i färg och form och förändras allteftersom årstiderna växlar.

Konstnärlig utformning och gestaltning
Till trädgårdsrummet har jag formgett bänk och ett avgränsande räcke i glas som i färg och form kommer att förstärka rumsligheten.