Trädgård Haga Äldrecenter

Några av de förutsättningar jag arbetat efter är:
Att trädgården ska vara lättskött
Att det ska skapas insynsskydd och att trädgården ska inge trygghet och harmoni
Att den ska vara lätt att röra sig i för alla
Att det ska finnas förutsättningar att fira årets högtider i trädgården
Att det förutom blommor att plocka ska finnas bär och frukter av olika slag att smaka på
Att växterna ska locka till sig humlor, fjärilar och småfåglar
Att den ska vara vacker, njutbar och fylld av upplevelser under hela året

Utdrag ur projektplanen för de olika delarna i trädgården:
Uteplats 1, syrenbersån …Gången hit bör vara hårdgjord med stenmjöl eller plattor för att lätt kunna köras på med rullator eller rullstol. Själva plattläggningen görs cirkelformad för att på ett mer harmoniskt sätt följa de mjuka formerna i trädgården. De små spireabuskarna i rabatten runt bersån kompletteras med doftpioner och bondpioner innanför en kant av daggkåpa. Pioner och daggkåpa är gammaldags växter som väcker minnen och skapar trygghet. Perennerna i trädgården är valda med tanke på att de ska skapa kontraster i färg och form men samtidigt inge harmoni. Bladverket är minst lika viktigt som blomningen och förutom sitt skönhetsvärde är perennerna valda med tanke på att deras bladmassa ska fungera som marktäckare.